FUNKTIONSRÄTT GÄVLE

Funktionsrätts-föreningar i samverkan för öakd tillgänglighet i Gävle kommun.
Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet.
Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och allas lika värde.
Detta gäller alla som besöker och deltar i vår verksamhet - personal, föreningsrepresentanter, styrelseledamöter och besökare.

Funktionsrätt Gävle är en partipolitiskt obunden organisation
som består av lite drygt 30 medlemsföreningar.
Tillsammans driver vi övergripande kommunala samhällsfrågor.

Vi arbetar för att Gävle ska vara en tillgänglig kommun där alla människor är delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga.

Vårat arbete syftar till att ge människor med funktionsnedsättning
full delaktighet och jämlikhet inom samhällets alla områden.

Kanslipersonal

Mari Norén Hedberg

Ombudsman och adjungerad
till styrelsen Funktionsrätt Gävle

Patrik Lövqvist

Kassör och adjungerad
till styrelsen Funktionsrätt Gävle

MÖTEN

2023-09-18 måndag halvårsmöte kl. 18.00
2023-10-10  tisdag styrelsemöte kl. 14:00
2023-11-06  måndag styrelsemöte kl. 14:00
2023-11-13  måndag ordförandemöte kl. 18:00
2023-12-12 måndag styrelsemöte kl. 14:00


Funktionsrätt Styrelse

 • Ordförande Elizabeth Rydbäck
  070 - 346 56 64

 • Vice Ordförande  Sören Norman
  072 - 561 47 77

 • Kassör Adjungerad till styrelsen
  Patrik Lövqvist  026-68 27 55

 • Ledamot: Emma Wahlström
  070 - 370 66 26

 • Ledamot Helene Åkerlind 
  070-228 63 22

 • Ledamot Lars-Göran Waden
  070-766 24 09

 • Ledamot: Dick Joelsson
  070 - 115 23 71

 • Ledamot: Inger Hemlin
  070 - 542 16 85

 • Ledamot: Gunilla Ekman
  070 - 633 62 83

 • Ledamot: Carina Skoog
  076 - 420 89 90

 • Revisorer: Bertil Granqvist, Björn Belfrage

 • Revisor ersättare: Reijo Vuori

 • Ombudsman: Mari Norén Hedberg  adjungerad till styrelsen som sekreterare

 • Verksamhetsansvarig Tullbomsgården Roger Andersson  adjungerad till styrelsen