Funktionsrätt Gävle Styrelse

FUNKTIONSRÄTT GÄVLE STYRELSE 2020

Elizabeth Rydbäck
Ordförande
mobil: 070 – 346 56 64

Sören Norman
Vice ordförande
mobil:072-561 47 77
E-Post: soren.norman49@hotmail.com

Patrik Lövqvist
Adjungerad Kassör
Telefon: 026-68 27 55
E-post: funktionsratt.gavle@telia.com

Ledamöter

Emma Wahlström

Inger Hemlin

Carina Skoog

Gunilla Ekman

Dick Joelsson

Inger Aréen

Revisorer

Vivianne Bengtsson
Björn Belfrag

Valberedning

Vakant